WERKWIJZE

Wij horen graag wat uw wensen zijn en stellen samen met u een programma van eisen op. Daarbij zijn we benieuwd naar uw smaak en leefgewoonten. Het budget, het honorarium van de architect en deze werkwijze worden met u doorgenomen.

Fase 1 a
Naar aanleiding van het eerste gesprek wordt een ontwerp gemaakt, het schetsplan. Hier worden locatiegegevens en het bestemmingplan in meegenomen. Het ontwerp wordt gemaakt in een 3D model, waarbij u een duidelijk beeld krijgt van het ontwerp tijdens de afspraken. In onze gesprekken schaven we het ontwerp steeds verder bij.

Fase 1 b
Het schetsplan wordt als principe verzoek, ook wel initiatiefplan genoemd, ingediend bij de betreffende gemeente. Zij toetsen het plan op twee onderdelen:

-Het bestemmingsplan
De gemeente beoordeelt of het plan te realiseren is binnen het geldende bestemmingsplan.

-Redelijke eisen van welstand
Het plan wordt beoordeeld door een commissie die het toets aan redelijke eisen van welstand. De architectuur van het plan, alsmede de ligging van het plan in de omgeving worden zorgvuldig bekeken. Ligt de locatie is een welstandvrij gebied is dit niet van toepassing.

De gemeente dient aan te geven of het ontwerp voldoet aan deze onderdelen.

Fase 1 c
Na akkoord van de gemeente kan het ontwerp worden uitgetekend in de computer. Tijdens enkele gesprekken zetten we de puntjes op de i om het ontwerp definitief te maken.

Fase  2
Nu het hele ontwerp definitief is zal het plan gedetailleerd worden uitgetekend. Dit is een proces waarbij meerdere disciplines tot elkaar komen om het project technisch mogelijk te maken. Daarbij moet u denken aan een constructeur, bouwbesluittoetser, installatie adviseur en eventuele overige adviseurs. Wanneer het plan compleet is en voldoet aan de huidige bouwregelgeving wordt het plan ingediend bij de gemeente. Eventueel worden andere vergunningen of meldingen hierin meegenomen, zoals bijvoorbeeld een sloopvergunning of een inrit melding.

Tijdens het proces van het uitwerken van de bouwaanvraag zal een bestekschrijver tekstueel vastleggen waaruit de woning zal bestaan.

Fase 3
Er wordt op zoek gegaan naar een geschikte aannemer om het ontwerp te bouwen. Meestal worden 2 of 3 aannemers gevraagd een offerte op te maken aan de hand van het tekenwerk, rapportages en het bestek. Na keuze van de aannemer zullen de contractstukken worden opgemaakt.

Fase 4
In overleg met u en eventueel ook in overleg met de aannemer kunnen werktekeningen worden gemaakt.

Fase 5
In overleg met u kunnen wij de bouw begeleiden. De voortgang van het project wordt tijdens de bouwvergaderingen besproken. Beslissingen en afspraken worden vastgelegd.

Na voltooiing van uw woning of gebouw zit ons werk erop en hopen we dat u tevreden bent met het verlopen proces. Het aller belangrijkste is dat u kunt gaan genieten van uw prachtige woning of gebouw.

Nieuwbouw, wat kost het?

 • Honorarium architect
  Ontwerp, tekenwerkzaamheden, aanvraag omgevingsvergunning, advies etc.
 • Kosten constructeur
  Constructietekeningen en -berekeningen.
 • Kosten adviseur(s)
  Afhankelijk van het plan wordt een adviseur ingeschakeld, bijvoorbeeld een bouwbesluittoetser, bestekschrijver of brandveiligheidadviseur.
 • Leges kosten van de gemeente
  Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een conceptbeoordeling en/of omgevingsvergunning.
 • De kosten van de aannemer / bouwkosten
 • Eventuele sloopkosten
  Een asbestinventarisatieonderzoek en de kosten van een aannemer die de sloop zal uitvoeren.