VERBOUWING, RENOVATIE & INTERIEUR

Bent u er aan toe om uw woning in een nieuw jasje te steken, heeft u een pand gekocht om tot winkel te laten verbouwen of wilt u een extra ruimte laten aanbouwen voor bijvoorbeeld mantelzorg? Voor alle soorten verbouwingen kunt u bij ons terecht. We bekijken wat uw wensen zijn en wat de eisen zijn die worden gesteld aan de locatie. Deze eisen worden beschreven in een bestemmingsplan van het betreffende kavel en eventueel is er aanvullende regelgeving opgenomen in de bouwverordening. De betreffende locatie kan daarbij ook welstandsplichtig zijn.

Als u een stuk wilt laten aanbouwen kan dat ook geheel of gedeeltelijk vergunningsvrij. Afhankelijk van wat uw wensen zijn. Per 1 nov. 2014 heeft u voor de (aan-) bouw van een mantelzorgruimte geen vergunning meer nodig. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Heeft u een (rijks-) monument of is het pand een beschermd dorps- of stadsgezicht dan gelden strenge aanvullende eisen. In hoeverre u mag verbouwen en wat u precies mag verbouwen is per geval verschillend. Wij zoeken het voor u uit.

We nemen graag met u door wat u op het oog heeft en hoe wij uw wensen kunnen vertalen in een programma van eisen. Aan de hand daarvan maken we een eerste ontwerp. Vanaf dat moment zal het ontwerp in overleg met u stapsgewijs worden bijgeschaafd om tot een definitief ontwerp te komen.

Wilt u meer weten of wilt u bij ons een offerte opvragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen.